ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
.biz
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
.net
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
.org
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
.info
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
85.00TL
1 سال
.tk
5.00TL
1 سال
5.00TL
1 سال
5.00TL
1 سال
.co
70.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
75.00TL
1 سال
.name
21.00TL
1 سال
21.00TL
1 سال
21.00TL
1 سال
.in
32.00TL
1 سال
32.00TL
1 سال
32.00TL
1 سال
.tv
50.00TL
1 سال
57.00TL
1 سال
57.00TL
1 سال
.ws
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
23.00TL
1 سال
.cc
35.00TL
1 سال
35.00TL
1 سال
35.00TL
1 سال
.cn
68.00TL
1 سال
68.00TL
1 سال
68.00TL
1 سال
.fm
182.00TL
1 سال
182.00TL
1 سال
182.00TL
1 سال
.gs
68.00TL
1 سال
68.00TL
1 سال
68.00TL
1 سال
.tc
497.00TL
1 سال
121.00TL
1 سال
121.00TL
1 سال
.eu
41.00TL
1 سال
41.00TL
1 سال
41.00TL
1 سال
.us
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
20.00TL
1 سال
.tl
93.00TL
1 سال
93.00TL
1 سال
93.00TL
1 سال
.tel
32.00TL
1 سال
32.00TL
1 سال
32.00TL
1 سال
.ca
68.00TL
1 سال
77.00TL
1 سال
273.00TL
1 سال
.me
59.00TL
1 سال
59.00TL
1 سال
59.00TL
1 سال
.xxx
182.00TL
1 سال
182.00TL
1 سال
182.00TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution